Jun 21

การปรึกษารับทำวิทยานิพนธ์ให้ออกมาได้สมบูรณ์

การปรึกษารับทำวิทยานิพนธ์ให้ออกมาได้สมบูรณ์แบบตามความต้องการของผู้จัดทำ หรือให้งานวิทยานิพนธ์มีคุณค่าทางวิชาการซึ่งเป็นปัจจัยหลักของงานวิจัย มีปัจจัยสำคัญหลักๆ ที่นักวิจัยระดับอุดมศึกษามักจะมองข้ามหรือ ไม่ได้คำนึงถึง ดังนี้ อย่างแรกผู้ที่ปรึกษารับทำวิทยานิพนธ์ต้องมีความสนใจในหัวข้อนั้นอย่างแท้จริง เพราะไม่อย่างนั้น อาจทำให้ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ทำออกมาไม่น่าสนใจ สิ่งต่อไปผู้ที่ปรึกษารับทำวิทยานิพนธ์ต้องคำนึงถึงหัวข้อที่จะทำว่า ทำไปแล้วผลที่ออกมาจะมีประโยชน์จริงหรือเปล่า สามารถนำไปใช้จริงหรือไม่ แล้วมีประโยชน์กับใคร หรือหัวข้อของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้มีการทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือไม่ ถ้ามี งานวิจัยของเราแตกต่างกับของคนอื่นอย่างไร สามารถเพิ่มคุณค่าทางสายวิชาการได้หรือไม่ อย่างไร สิ่งต่อไปผู้ที่จัดปรึกษารับทำวิทยานิพนธ์ต้องสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลให้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน