หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซส์ของ Thesisquality.com เราเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาและบริการงานเขียนทางด้านวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการรับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ – ปรึกษาทำวิจัย – ปรึกษาทำรายงาน – ปรึกษาทำ thesis – ปรึกษาทำ dissertation – ปรึกษาทำ essay – ปรึกษาทำ coursework – ปรึกษาทำ assignment  หรือทำงานโปรกเจ็กต่างๆ โดยเฉพาะรายงานและงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ เรามีทีมบุคลากรที่มีประสบกาณ์ตรงจากทั้งประเทศอังกฤษและอเมริกาคอยให้คำปรึกษาท่าน ทีมงานของ ThesisQuality ทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทางทีมงานขอเชิญลูกค้าทุกท่านโทรมาสอบถามความรู้เกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาอังกฤษและไทยกับเราก่อนตัดสินใจได้เลยครับ

Notice

ขณะนี้ทาง ThesisQuality รับปรึกษาแต่งานภาษาอังกฤษ หยุดรับงานภาษาไทยชั่วคราว จะแจ้งให้คุณลูกค้าทราบอีกครั้งเมื่อเปิดรับงานภาษาไทยแล้ว จึงต้องขออภัยลูกค้ามา ณ ที่นี่ด้วยครับ

ThesisQuality แบ่งบริการออกเป็น 5 แบบ

1. รับปรึกษาทำงานวิจัย

 • ออกแบบการทำวิจัย
 • หาข้อมูลที่ใช้ในการทำวิจัย
 • แนะแนวการเขียนเล่มรายงาน
 • Brief เนื้อหาของรายงาน
 • แนะแนววิธีการทำงานวิจัยตามมาตรฐานสากล

2. รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์

 • วางโครงสร้างการทำวิทยานิพนธ์ 
 • หางานวิจัยสำหรับอ้างอิง
 • แนะแนวการเขียนเล่ม
 • ออกแบบเครื่องมือการทำวิทยานิพนธ์และทางสถิติ
 • เก็บข้อมูลดิบภาคสนาม
 • แนะแนววิธีการทำวิทยานิพนธ์

3. รับปรึกษาทำรายงานภาษาอังกฤษ | Essay | Coursework | Assignment

 • ตีโจทย์ทำรายงานภาษาอังกฤษ (ทำ essay)
 • วางโครงสร้างการทำ essay 
 • แนะนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโจทย์
 • แนะแนวการเขียนรายงานตาม format มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น Harvard, APA, Chicago และอื่นๆ
 • แนะแนวและปรึกษาทำ essay coursework และ assignment

4. รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ | ปรึกษาทำ Dissertation | ปรึกษาทำ Thesis

 • แนะนำหัวข้อน่าสนใจของการทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
 • กำหนดขั้นตอนและโครงสร้างการทำ dissertation & thesis (Research outline + Conceptual framework)
 • เสนอแนะทฤษฎีและบทความอ้างอิงที่น่าสนใจในการทำ dissertation & thesis
 • แนะแนวระเบียบ วิธีและเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์ (Research methods + Tools)
 • ออกแบบเครื่องมือการทำวิจัยและทางสถิติ 
 • เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม หรือบทสัมภาษณ์
 • ปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

5. บริการตรวจ Grammar และ Proofread

 • รับแก้งานที่ตกหรือไม่ผ่าน โดยรับประกันถ้าไม่ผ่านทางเรายินดีคืนค่าใช้จ่าย 
 • รับตรวจ Grammar Proofreading สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ | dissertation | thesis | essay | coursework | assignment และ research report ทุกชนิด โดย Native English speakers
 • ปรับโครงสร้างรายงานและวิทยานิพนธ์ที่ไม่ผ่าน
 • รับแปลงาน ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย

 

ลูกค้าทุกท่านสามารถศึกษาเหตุผลที่ทำไมถึงเลือกเรา  วิธีการทำงานของเรา  การรับประกันคุณภาพงาน และ  ได้ก่อนตัดสินใจเลยครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ 089-2644962 – Line ID: “b.thesisquality” – thesisquality@gmail.com หรือ-support@thesisquality.com 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-
คติในการทำงานของ ThesisQuality

1. ทางเราจะไม่นำงานวิทยานิพนธ์ หรือรายงานวิจัย ที่เคยทำแล้วกลับมาใช้ใหม่

2. แนะแนวการทำวิทยานิพนธ์ทั้งภาษาอังกฤษและไทย | thesis | dissertation | แบบไม่มีการ copy งานจากคนอื่น ถ้างานมีปัญหาเรื่อง plagiarism ทางเราจะยินดีคืนเงิน 100% เต็ม

3. ทีมงานปรึกษาการทำวิทยานพินธ์ของทาง ThesisQuality ต้องจบการศึกษาจากขั้นต่ำปริญญาโทจากต่างประเทศจริง เคยทำงานวิทยานิพนธ์ด้วยตัวเอง รู้ขั้นตอนการและมาตรฐานงานวิทยานิพนธ์ thesis dissertation essay coursework assignment ของต่างประเทศจริง

4. ทีมงานรับปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ของเรา มีความถนัดที่แต่งต่างกันไป งานทุกชิ้นจะถูกมอบให้เพื่อนร่วมงานของเราที่มีความถนัดทางด้านนั้นๆเท่านั้น เพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุด

5. งานทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานวิทยานิพนธ์ งานวิจัยภาษาอังกฤษและไทย หรือว่าจะเป็นรายงานอังกฤษและไทย จะมีการตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องโดยทีมควบคุมคุณภาพซึ่งเป็น native English speakers ทุกครั้งก่อนส่งให้ลูกค้า

6.ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเท่านั้น

-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

-

บริการโดยรวม: รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์, รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ, รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ UK, รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ, รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ทุกสาขา (ยกเว้น วิศวะ หมอและ สถาปัต),  รับปรึกษาทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษเฉพาะ ป.ตรี โทและเอก, รับปรึกษาทำวิจัย, รับปรึกษาทำวิจัยภาษาอังกฤษ, รับปรึกษาทำวิจัย UK, รับปรึกษาทำวิจัยต่างประเทศ, รับปรึกษาทำวิจัยทุกสาขา (ยกเว้นเฉพาะสาขาที่ระบุไว้ข้างต้น), รับปรึกษาทำ IS, รับปรึกษาทำ IS ภาษาอังกฤษ, รับปรึกษาทำ IS ต่างประเทศ, รับปรึกษาทำ essay, รับปรึกษาทำ essay ภาษาอังกฤษ, รับปรึกษาทำ essay ต่างประเทศ, รับปรึกษาทำ essay ด่วน, รับปรึกษาทำ essay แบบมีรับประกัน, รับปรึกษาทำ essay ทุกสาขา, รับปรึกษาทำ dissertation, รับปรึกษาทำ dissertation UK, รับปรึกษาทำ dissertation ต่างประเทศ, รับปรึกษาทำ dissertation ทุกสาขาวิชา(ยกเว้นเฉพาะสาขาที่ระบุไว้ข้างต้น), รับปรึกษาทำ dissertation, รับปรึกษาทำ thesis, รับปรึกษาทำ thesis UK, รับปรึกษาทำ thesis อเมริกา, รับปรึกษาทำ thesis ต่างประเทศ, รับปรึกษาทำ thesis ทุกสาขา (ยกเว้นเฉพาะสาขาที่ระบุไว้ข้างต้น) ติดต่อเราที่ 086-2644962 หรือ Line ID: b.thesisquality และ support@thesisquality หรือ thesisquality@gmail.com 

%d bloggers like this: